Julemarked for De Kræsne

*****

Julemarked for De Kræsne aflyses i 2021 grundet Corona risiko

Det var forventet, at julemarkedet genåbnede søndag den 12 december 2021 efter Corona nedlukningen i 2020.

Det sker ikke. De netop indførte restriktioner rammer også Julemarked for De Kræsne, som aflyses i 2021.

Du kan købe mange af julemarkedets varer i Klinteshoppens Julebutik i Algade 20. Julebutikken har åbent 13 – 17 på hverdage og lørdage 10 – 14, samt søndag den 19. december fra 10 – 16.

Julemarkedets historie
Julemarked for De Kræsne så dagens lys i 2015. En gruppe kunsthåndværkere havde i foråret etableret Klinteshoppen på havnen i Rødvig. Traktør Karl Peter Andersen foreslog, at Klinteshoppen flyttede til det gamle ishus på Traktørstedet Højeruplund, og i løbet af efteråret udviklede Klinteshoppen, Stevns Fødevarenetværk og Traktørstedet ideen om et julemarked – et julemarked forbeholdt produkter af høj kvalitet og primært fra Stevns. Karl Peter Andersen foreslog navnet. Julemarked for De Kræsne, som blev afholdt første gang den 13. december 2015. Det var oprindelig tænkt som en engangsforestilling, men udviklede sig til et blivende arrangement hvert år den anden søndag i december.

Efter et julemarked i bidende blæst og kulde i 2017 besluttede arrangørerne at opsætte et telt, der samlede alle de udendørs stadeholdere under et tag. Det skete så i 2018 med opsætning af et stort telt på pladsen foran traktørstedets store sal, og det blev værdsat af såvel stadeholdere som gæster. Som forberedelse til julemarkedet i 2019 er det besluttet at etablere denne hjemmeside, hvor julemarkedets aktiviteter og stadeholdere præsenteres.

Bidrag til Julemarked for De Kræsne
Mange yder bidrag til julemarkedet – gratis eller mod betaling – og altid i et fortrinligt samarbejde. Selskabet Højeruplund afstår fra at  opkræve betaling for brug af parkeringspladsen for julemarkedets gæster, Stevns Turistforening har i 2019 ydet et bidrag på 5.000 kroner til etablering af julemarkedets hjemmeside.  Pengene kommer fra overskuddet i  Feriepartner Møn Stevns, som Stevns Turistforening er medejer af. Det er således penge fra udlejning af sommerhuse på Stevns, der bliver anvendt til at støtte stevnske projekter. Det siger Julemarked for De Kræsne tak for, ligesom julemarkedet takker Stevnsbladet for udviklingen af det grafiske symbol for julemarkedet – det ikoniske juletræ – som i alle årene siden 2015 er blevet benyttet til at fortælle om julemarkedet. Vi siger også tak til Køge Kopi Center, som har været behjælpelig med udviklingen af stevnsjulemarked.dk.
Alle stadeholderne donerer en gave til lotteriet, Gevinster for De Kræsne. Indtægterne fra lotteriet er med til at dække omkostningerne ved julemarkedet. Endelig bidrager et antal frivillige med at arrangere og gennemføre Julemarked for De Kræsne. Også til disse bidrag skal lyde tak.