Julemarked for De Kræsne

*****

Vejrudsigt
for
Højerup

8. december 2019 mellem 10 og 16 på Højeruplund Traktørsted
Julemarked for De Kræsne har siden 2015 været besøgt af over 1.000 gæster årligt i de historiske rammer på Traktørstedet Højeruplund, som i over 170 år har været et samlingspunkt på Stevns.

Julemarkedets historie
Julemarked for De Kræsne så dagens lys i 2015. En gruppe kunsthåndværkere havde i foråret etableret Klinteshoppen på havnen i Rødvig. Traktør Karl Peter Andersen foreslog, at Klinteshoppen flyttede til det gamle ishus på Traktørstedet Højeruplund, og i løbet af efteråret udviklede Klinteshoppen, Stevns Fødevarenetværk og Traktørstedet ideen om et julemarked – et julemarked forbeholdt produkter af høj kvalitet og primært fra Stevns. Karl Peter Andersen foreslog navnet. Julemarked for De Kræsne, som blev afholdt første gang den 13. december 2015. Det var oprindelig tænkt som en engangsforestilling, men udviklede sig til et blivende arrangement hvert år den anden søndag i december.

Efter et julemarked i bidende blæst og kulde i 2017 besluttede arrangørerne at opsætte et telt, der samlede alle de udendørs stadeholdere under et tag. Det skete så i 2018 med opsætning af et stort telt på pladsen foran traktørstedets store sal, og det blev værdsat af såvel stadeholdere som gæster. Som forberedelse til julemarkedet i 2019 er det besluttet at etablere denne hjemmeside, hvor julemarkedets aktiviteter og stadeholdere præsenteres.

Hjemmesiden er dels tænkt som markedsføring af Julemarked for De Kræsne overfor julemarkedets mere end tusinde gæster og dels som en informationskilde til julemarkedets omkring 50 stadeholdere om praktiske forhold på julemarkedet. På hjemmesiden præsenteres alle stadeholderne efterhånden som de tilmelder sig, og julemarkedets gæster kan også efter julemarkedet finde navn og adresse på en stadeholder, hvis der huskes en genstand, som måske senere skal købes. Tip: Hold musen henover et billede og klik, hvis du vil se en større udgave af billedet.

Bidrag til Julemarked for De Kræsne
Mange yder bidrag til julemarkedet – gratis eller mod betaling – og altid i et fortrinligt samarbejde. Selskabet Højeruplund afstår fra at  opkræve betaling for brug af parkeringspladsen for julemarkedets gæster, Stevns Turistforening har i 2019 ydet et bidrag på 5.000 kroner til etablering af julemarkedets hjemmeside.  Pengene kommer fra overskuddet i  Feriepartner Møn Stevns, som Stevns Turistforening er medejer af. Det er således penge fra udlejning af sommerhuse på Stevns, der bliver anvendt til at støtte stevnske projekter. Det siger Julemarked for De Kræsne tak for, ligesom julemarkedet takker Stevnsbladet for udviklingen af det grafiske symbol for julemarkedet – det ikoniske juletræ – som i alle årene siden 2015 er blevet benyttet til at fortælle om julemarkedet. Vi siger også tak til Køge Kopi Center, som har været behjælpelig med udviklingen af stevnsjulemarked.dk. Vi takker tillige Teltfruens Eftl., som står for opstilling af telt på julemarkedet.
Alle stadeholderne donerer en gave til lotteriet, Gevinster for De Kræsne. Indtægterne fra lotteriet er med til at dække omkostningerne ved julemarkedet. Endelig bidrager fire frivillige med at arrangere og gennemføre Julemarked for De Kræsne. Også til disse bidrag skal lyde tak.

På Julemarked for De Kræsne kan du også finde to arbejdende værksteder. Et smedeværksted, hvor de lokale smede Mikkel Frandsen og Michael Askø holder  det gamle håndværk i hævd, og et snedkerværksted, hvor møbelsnedker Sejer Folke drejer spændende kunsthåndværk.

Arbejdende smedeværksted
Det ældgamle smedehåndværk med esse og ambolt er ved at uddø, og vil måske en dag helt forsvinde. De lokale smede Mikkel Frandsen og Michael Askø vil søndag den 8. december holde den gamle håndværkstradition i hævd og vise, hvad smedene kan. Mikkel og Michael  ønsker gennem kærligheden til deres fag at bevare og videreføre det gode gamle håndværk, som både er kunst og smedearbejde i traditionel forstand. De viser, hvordan smedearbejdet kan skabe en god julestemning, hvor gæsterne kan varme sig over essen og få en hyggelig snak med de to smede. Gæsterne får også mulighed for selv at slå med hammeren på smedegodset på ambolten,. De to smede står med al deres grej  og materialer foran traktørstedet hele søndagen for at støtte op om Julemarked for De Kræsne, og håber at alle gæsterne får en god og hyggelig dag.

Arbejdende snedkerværksted
Jeg har et lille snedkerværksted i Hellested, hvor jeg  – sammen med nogle andre trænørder – til daglig går og laver unika møbler, specielle bestillingsopgaver, tapasbrædder og knivbrædder.
Til Julemarked for De Kræsne flytter værkstedet ud til Højeruplund for en enkelt dag. Jeg har drejebænken med, og er klar til en snak om træ, olie og voksblandinger, om brug af akryl, polycarbonat og andre mere moderne materialer sammen med lokale træsorter her fra Stevns. Du vil selvfølgelig også kunne se og købe produkter fra snedkeriet.